Om Næstved Nostalgiske Selskab

Bestyrelse:

Formand:

  • Johannes Christoffersen

Kasserer og sekretær:

  • Erik Holst, kan kontaktes på: eh@kompagnihuset.dk

Bestyrelsesmedlem:

  • Per Andersen, udpeget af Næstved kommune

Revisor:

  • PriceWaterhouseCoopers

Bank:

  • Sydbank, Næstved

Vedtægter:

Mission/Vision/Formål:

  • Selskabets formål er at erhverve, vedligeholde og drive Kompagnihuset i Næstved og andre bevaringsværdige ejendomme i Næstved Kommune.