Om Næstved Nostalgiske Selskab

Bestyrelse:

Formand:

  • Per Andersen

Kasserer og sekretær:

Bestyrelsesmedlem:

  • Georg Bentzen

Revisor:

  • PriceWaterhouseCoopers

Bank:

  • Sydbank, Næstved

Vedtægter:

Mission/Vision/Formål:

  • Selskabets formål er at erhverve, vedligeholde og drive Kompagnihuset i Næstved og andre bevaringsværdige ejendomme i Næstved Kommune.

selskabet_1
selskabet_2