Lejebetingelser

Betaling:

 • Sker online ved booking. Hele lejebeløbet forfalder ved booking.

Afbestilling:

Ved afbestilling opkræves et afbestillingsgebyr på 450,00 kr.
Tilbagebetaling af forudbetalt leje minus gebyr ses her under.
Ved afbestilling:

 • 1 uge før lejeaftalen træder i kraft, foretages ingen tilbagebetaling
 • 2 uger før lejeaftalen træder i kraft tilbagebetales 40% af lejen, minus afbestillingsgebyr
 • 3 uger før lejeaftalen træder i kraft tilbagebetales 60% af lejen, minus afbestillingsgebyr
 • 4 uger før lejeaftalen træder i kraft tilbagebetales 75% af lejen, minus afbestillingsgebyr

Nøgle:

 • Kompagnihuset har digital dørlås. Ved booking modtager lejer online ID kode, der samtidig er adgangskode til Kompagnihuset. Bemærk, at koden er gældende i samme tidsperiode som aftalt i bookingen.
 • Opstår der behov for hjælp kan lejer kontakte Lisbeth Wahlers, Tlf.: 81442293 , lw@kompagnihuset.dk.

Lokalet:

 • Lejer skal aflevere lokalet i samme stand, som det fremstod ved udlejnings start.
  Sker der uheld og noget går i stykker, så stil den frem i køkkenet, så der kan indkøbes nyt for lejers regning. Smides der noget ud – ved en fejl- vil det ligeledes blive opkrævet, så nyt kan indkøbes.
  Gratis WI-FI. Kode findes i huset.
 • Hvis din reservation udelukkende omfatter “Stueplan” eller “Kælderplan”, kan det forekomme at den anden del af huset benyttes af andre gæster. I sådanne tilfælde skal du være opmærksom på at køkken-, toilet- og garderobe faciliteter SKAL være tilgængelige i et ligeværdigt forhold mellem de 2 lejere.

Oprydning:

 • skal foretages sammen dag som lejemålet løber og ikke dagen efter.

Musikanlæg:

 • Stikkontakt findes i hjørnet med flyglet.

Røgkanoner:

 • IKKE bruges p.g.a. brandalamer.

Rygning:

 • Der må IKKE ryges i lokalerne. Rygning skal ske udenfor på de anviste pladser til højre
  for indgangen (når indgangsdøren er bag) og de opsatte askebægere skal benyttes.

Parkering:

 • Der må ikke parkeres på de brostensbelagte områder foran indgangspartiet.
  Af-og på læsning er tilladt. Parkering henvises til Bredstrædeparkering (se P- kort).

Mad:

 • Kompagnihuset har kun et anretter køkken. Mad SKAL leveres af eksterne leverandører med et
  CVR nr. Dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.

Støj:

 • Der må ikke udvises støjende adfærd, som kan være til gene for naboerne.
 • Musik må heller ikke være til gene for naboerne, så vis hensyn.
 • Husk musik skal slutte kl. 24.00 – se i øvrigt husorden.

Ophold udenfor:

 • Ved ophold udenfor skal der udvises hensyn overfor naboerne. Stensætningen og
  terrassen til højre for indgangen (ved ankomst) må IKKE benyttes, da det tilhører naboejendommen.

Forsikring:

 • Ejeren af ejendommen, Næstved Nostalgiske Selskab, har IKKE en forsikring i tilfælde af
  indbrud. Derfor skal lejer selv tegne en forsikring.

Skade:

 • Enhver skade forvoldt af lejer eller lejers gæster hæfter lejer for. Skaden skal udbedres i henhold til
  regler for lejede bygninger og løsøregenstande.

Service:

 • Brugt service vaskes op og sættes på plads. Instruks står i skabene om hvor hver enkelt del skal stå.

Kaffe og the:

 • Afregnes efter forbrug efter arrangementet.

Tomme flasker og emballage:

 • Husk at fjerne det

Fredning:

 • Lejer er med sin underskrift bekendt med at ejendommen er fredet i Klasse A af Kulturarv
  Styrelsen og særligt hensyn skal udvises ved brug af bygningen.

Ekstra:

 • Ekstrarengøring 300 kr. pr.time (Afregnes efterfølgende)
Billeder NNS private 005
Billeder NNS private 009